FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आपाङ्गता भएका व्यक्तिको कार्यालयमा राखिने अभिलेखको ढाँचा अनुसूची ३ ७७/७८ Thursday, October 1, 2020 - 13:04 PDF icon आपाङ्गता भएका व्यक्तिको कार्यालयमा राखिने अभिलेखको ढाँचा अनुसूची ३.pdf
आपाङ्गता परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची २ ७७/७८ Thursday, October 1, 2020 - 13:03 PDF icon आपाङ्गता परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची २.pdf
आपाङ्गता निवेदन फारम अनुसूची १ ७७/७८ Thursday, October 1, 2020 - 13:01 PDF icon आपाङ्गता निवेदन फारम अनुसूची १.pdf
सामाजिक सुरक्षा NIC बैँक सम्झौता ७७/७८ Sunday, September 13, 2020 - 17:58 PDF icon बैँक सम्झौता.pdf
बालपोषण भत्ता Online Entry सम्बन्धमा ७७/७८ Sunday, September 13, 2020 - 17:31 PDF icon बालपोषण भत्ता Online Entry सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूचना ७७/७८ Sunday, September 13, 2020 - 17:30 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना.pdf
सामाजिक सुरक्षा नाम नविकरण फारम ७७/७८ Sunday, September 13, 2020 - 17:28 PDF icon सा.सु.नविकरण सम्बन्धमा.pdf