यस भगवानपुर गाँउपालिकाको वेबसाईटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ । प्रविधी मैत्री नगरलाई वातावरण मैत्री पनि बनाऔँ, जता ततै फोहर नफालौँ । जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि-शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । व्यवसाय संचालन भएपछि गाउँपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । पालिकाक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । घर नक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । पालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:25 PDF icon स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७७.pdf
भगवानपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:12 PDF icon भगवानपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७.pdf
करार खेती प्रर्बद्धन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/09/2020 - 16:42 PDF icon १ करार खेती प्रर्बद्धन कार्यविधि २०७७.pdf
भगवानपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 12:12 PDF icon भगवानपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७७.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/04/2020 - 11:22 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
भगवानपुर गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७ ७७/७८ 09/28/2020 - 13:50 PDF icon भगवानपुर गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/26/2020 - 15:50 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/25/2020 - 15:13 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
भगवानपुर गाउँपालिकाकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ ७७/७८ 09/23/2020 - 14:30 PDF icon भगवानपुर गाउँपालिकाकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
भगवानपुर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७७ ७७/७८ 09/22/2020 - 15:17 PDF icon भगवानपुर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७७.pdf

Pages