यस भगवानपुर गाँउपालिकाको वेबसाईटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ । प्रविधी मैत्री नगरलाई वातावरण मैत्री पनि बनाऔँ, जता ततै फोहर नफालौँ । जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि-शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं । पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । व्यवसाय संचालन भएपछि गाउँपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । पालिकाक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउँपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । घर नक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । पालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सा.सु./बालपोषण निवेदन फारम ७७/७८ 12/22/2020 - 16:08 PDF icon सा.सु.तथा बालपोषण निवेदन फारम.pdf
दरखास्त फारम ७७/७८ 11/29/2020 - 15:59 PDF icon 12345678.pdf
हस्तान्तरण फारम म ले प फा ४०६ ७७/७८ 11/27/2020 - 14:25 PDF icon हस्तान्तरण फारम ४०६.pdf
अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित फारम ७७/७८ 10/05/2020 - 14:07 PDF icon अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित फारम.pdf
आपाङ्गता भएका व्यक्तिको कार्यालयमा राखिने अभिलेखको ढाँचा अनुसूची ३ ७७/७८ 10/01/2020 - 13:04 PDF icon आपाङ्गता भएका व्यक्तिको कार्यालयमा राखिने अभिलेखको ढाँचा अनुसूची ३.pdf
आपाङ्गता परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची २ ७७/७८ 10/01/2020 - 13:03 PDF icon आपाङ्गता परिचय पत्रको ढाँचा अनुसूची २.pdf
आपाङ्गता निवेदन फारम अनुसूची १ ७७/७८ 10/01/2020 - 13:01 PDF icon आपाङ्गता निवेदन फारम अनुसूची १.pdf
सामाजिक सुरक्षा अनुसूची १२ ७७/७८ 09/14/2020 - 11:48 PDF icon अनुसूची १२.pdf
MIS USER ID Password फारम ७७/७८ 09/13/2020 - 17:50 PDF icon MIS USER ID Password फारम.pdf
घटना दर्ता फाराम तथा प्रमाण पत्र नमुना ७७/७८ 09/13/2020 - 17:43 PDF icon घटना दर्ता फाराम तथा प्रमाण पत्र नमुना.PDF

Pages