FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सा.सु./बालपोषण निवेदन फारम ७७/७८ 12/22/2020 - 16:08 PDF icon सा.सु.तथा बालपोषण निवेदन फारम.pdf
दरखास्त फारम ७७/७८ 11/29/2020 - 15:59 PDF icon 12345678.pdf
हस्तान्तरण फारम म ले प फा ४०६ ७७/७८ 11/27/2020 - 14:25 PDF icon हस्तान्तरण फारम ४०६.pdf
अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित फारम ७७/७८ 10/05/2020 - 14:07 PDF icon अर्को विवाह नगरेको प्रमाणित फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा अनुसूची १२ ७७/७८ 09/14/2020 - 11:48 PDF icon अनुसूची १२.pdf
MIS USER ID Password फारम ७७/७८ 09/13/2020 - 17:50 PDF icon MIS USER ID Password फारम.pdf
घटना दर्ता फाराम तथा प्रमाण पत्र नमुना ७७/७८ 09/13/2020 - 17:43 PDF icon घटना दर्ता फाराम तथा प्रमाण पत्र नमुना.PDF
सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फाराम ७७/७८ 09/13/2020 - 17:41 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको सूचना फाराम.pdf
विवाहको सूचना फाराम ७७/७८ 09/13/2020 - 17:41 PDF icon विवाहको सूचना फाराम.pdf
मृत्युको सूचना फाराम ७७/७८ 09/13/2020 - 17:40 PDF icon मृत्युको सूचना फाराम.pdf

Pages