FAQs Complain Problems

बाला सुन्दरी मन्दिर

Read More

गाउँ कार्यपालिका प्रशासनिक भवन

Read More

गाउँपालिकाको निर्माणाधिन प्रशासनिक भवन

Read More

कर्मचारी क्षमता विकास तालिम

Read More

यस गाउँपालिकाको GIS नक्शा

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५२८५५२९१
उपाध्यक्ष
९८०५९२०३९५

कर्मचारी

मोबाईल नं.: ९८५२८५८००१
bhagwanpurgaupalika@gmail.com